Acupuncturist  Gert Sloetjes Acupunctuur Zutphen Praktijk voor de acupunctuur Gert Sloetjes Acupunctuur Zutphen Balansmethode Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen Soms zijn er cliënten met een veelheid aan klachten. Soms slaat een gewone acupunctuur-behandeling niet aan zoals verwacht. Dan zou je als therapeut een “resetknop” willen indrukken om het lichaam in balans te brengen. Tijdens deze tweedaagse cursus heb ik een aantal balans-methodes geleerd. Eén voor Yin en Yang. Eén voor de sympathicus en parasympathicus. En een globale balans methode. Ik kan nu moeilijke of complexe patronen even via een omweg in een “normostatus” brengen om daarna met meer succes en sneller te kunnen behandelen. Sommige cliënten reageren zo goed op deze vorm van acupunctuur dat alleen al een behandeling d.m.v. de balansmethode volstaat.