Acupuncturist  Gert Sloetjes Acupunctuur Zutphen Praktijk voor de acupunctuur Gert Sloetjes Acupunctuur Zutphen Sport en Acupunctuur  Deze cursus heb ik gevolgd aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Iedere acupuncturist wordt in de praktijk vaak geconfronteerd met spier- en peesaandoeningen. Bij statistieken vormt deze groep de nummer één van de indicatiegebieden. Daarbij komt dat onder deze spier- en peesaandoeningen de schouder- en heupklachten de moeilijkst te behandelen onderdelen zijn. Schouderklachten, zoals het schouder rotator-cuff syndroom, komen m.n. voor bij zwemmers, triatleten, en beoefenaars van werpsporten (tennis, volleybal......) Heupklachten komen veel voor bij lopers en wielrenners, door het repeterend karakter van hun bewegingspatroon. Deze klachten komen overigens niet alleen voor bij sporters. Ook mensen met bepaalde beroepen hebben last van schouder- en heupklachten en wel door eenzijdige overbelasting van de spieren en gewrichten. Te denken valt daarbij bijv. aan kappers, bouwvakkers, computergebruikers, kassieres en schoonmakers. Het gaat hier dus om zeer veel gehoorde klachten in de praktijk. Acupunctuur heeft een waaier aan mogelijkheden om dergelijke klachten effectief te behandelen. Het komt er op aan om de juiste meridiaan en de juiste combinatie van acupunctuurpunten te gebruiken. Naast het behandelen van letsels besteed ik ook aandacht aan het verbeteren van de prestatie van sporters door middel van acupunctuur en ooracupunctuur.